FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

4 Mart 2012 Pazar

GELİR TESPİ SONUÇLANAN VATANDAŞLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

 
GELİR TESPİ SONUÇLANAN VATANDAŞLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER GSS prim ödemeleri


Gelir tespitleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarınca sonuçlandırılmaya çalışılmakta ve gelir tespiti sonuçlananlara ait bilgiler SGK ya gönderilmektedir. Vatandaşların ise cezalı prim ödememek için bir an önce gelir tespiti ve tescili ile ilgili işlemlerini tamamlattırarak GSS primlerini bankalara ödemeleri gerekmektedir.

GSS Tahsilatı yapan Bankalar

" Ziraat Bankası
" T. Halk Bankası
" T. Vakıflar Bankası T.A.Ş.

Sağlık hizmetlerinden yararlanma


5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi kapsamında sigortalı sayılanlardan primini kendisi ödeyenler de ödemelerini kapsam dahilindeki bankalar aracılığıyla yapacaklardır. GSS primleri bankacılık sistemi üzerinden on-line olarak tahsil edilecektir. Bankalar GSS primlerini, ilgilinin TC Kimlik Numarası ile MOSİP Sisteminde sorguladıktan sonra tahsil edeceklerdir. Bankaların borç sorgulamalarında, ilgili adına MOSİP Sisteminde görünen tahakkuk kayıtları, son ödeme tarihlerine göre ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak gecikme cezası ve zammı toplamları halinde görünecektir. Tahsilat kaydı yapıldıktan sonra sağlık provizyonu MOSİP Sisteminden SPAS Sistemine bildirilecektir. Sağlık aktivasyonu ise otomatik açılmaktadır. Bu durumdaki sigortalılar sağlık hizmetlerinden diğer sigortalılarla aynı şekilde yararlanacaklardır.

Gelir tespitine göre GSS primleri Devletçe karşılananlar (c-1) ile 2022 sayılı Kanuna göre aylık alanlar (c-3) ve geçici köy korucuları (c-9), Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kuruluşlarına doğrudan müracaat edebilirken kurumla anlaşmalı Sağlık Bakanlığı dışındaki sağlık kuruluşlarına müracaatlar sevke tabi tutulmuştur. Bu durumdaki sigortalıların Sağlık Bakanlığı dışındaki sağlık hizmet sunucularına gidebilmeleri için öncelikle Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşuna müracaatı ve gerekli sevki alması gerekmektedir.

Gelir tespiti sonucunun öğrenilmesi


Gelir tespiti sonuçlanan vatandaşlar durumlarını öğrenebilmeleri için Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına veya SGK ya müracaat ederek öğrenebileceklerdir. SGK'nın gelir tespiti sonuçlarını vatandaşlara duyurması gerekmektedir. Kişilerin ne kadar GSS primi ödeyeceği gelirine bağlı olduğundan gelir tespiti, GSS tescili, GSS prim borcu ile ilgili tüm bilgilerin yine SGK'nın internet sitesinden vatandaşlara duyurulması da hem vatandaşlara kolaylık sağlayacak hem de SGK çalışanlarına emek ve zaman tasarrufu sağlayacaktır. Şu anda durumunu öğrenmek isteyen vatandaşların SGK kapılarında kuyruklar oluşturmaya başladığını üzülerek görmekteyiz. SGK'nın bu duruma bir an önce tedbir alarak vatandaşların kuyruklarda perişan olmasını önlemesini merakla bekliyoruz.

Gelir tespitine gidenler gelir tespiti sonucunu ve borcunu SGK'nın internet sayfasından https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/SpasSorgula tıklayınız TC kimlik numarası ile sorgulanabilir hale getirilmesi hem SGK'yı hem de vatandaşları rahatlatacaktır.

http://www.sgkrehberi.com/haber/652/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi