FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

29 Eylül 2011 Perşembe

ibraname Örneği

ibraname Örneği

İbraname Örneği   
29 Mayıs 2011

İ B R A N A M E

İŞVERENİN
 
:
 
Adı Soyadı/Unvanı
:
 
Adresi
:
 
SGK İşyeri Sicil No
:
 
Bölge Çal. Md. Sicil No
:
 
İŞÇİNİN
   
Adı Soyadı
:
 
T.C. Kimlik No
:
 
SGK Sicil No
:
 
İkametgah Adresi
:
 
İşe Başlama Tarihi
:
 
İşten Ayrılış Tarihi
:
 
İşten Ayılış Nedeni
:
 
../…/2011 tarihinden itibaren çalışmakta olduğum …………………………………………………….. ‘den …………….… nedeni ile ayrılıyorum.
 Çalışmaya başladığım tarihten bu güne kadar geçen süre içindeki bütün ücretlerimi, her türlü özlük ve sosyal haklarımı   ve ayrılış esnasında hak etmiş olduğum istihkaklarımı eksiksiz olarak aldım.
 İşyerinden, kanun ve hizmet akdinden doğan hiçbir şekil ve nam altında herhangi bir alacağımın kalmadığını, maddi ve manevi herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı beyanla işyerini geçmişe dönük olarak da ibra ederim.
  
 Tanık
İBRA EDEN
 
(Adı Soyadı-İmzası)
twitter.com/vergivekanunlar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi