FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

20 Eylül 2011 Salı

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerde Kira Stopajı 

Başlık Basit Usulde vergilendirilen mükelleflerde kira stopajı hk.
Tarih 25/07/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.31.15.01-GVK-5-05-43
Kapsam

 

.


.


T.C.


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü


Sayı B.07.1.GİB.4.31.15.01-GVK-5-05-43


 

25/07/2011

Konu : Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerde Kira Stopajı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... TC. kimlik numarasında kayıtlı basit usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuz ve işyeri sahibinizin kira stopajı yapmanızı istediğini belirterek, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kira stopajı yapma zorunluluğunun olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94'üncü maddesinde vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş olup, bunlar arasında basit usulde vergilendirilen mükellefler bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, basit usulde vergilendirmeyle ilgili açıklamaların yapıldığı 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 37 nci paragrafında, "Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, yaptıkları ödemelerden vergi tevkif edecekler arasında basit usulde vergilendirilen mükellefler sayılmamıştır. Bu nedenle söz konusu mükellefler gelir vergisi tevkifatı yapmayacaklar ve muhtasar beyanname vermeyeceklerdir." açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre; basit usulde vergilendirilen mükellefler yaptıkları ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmayacaklar ve muhtasar beyanname vermeyeceklerdir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi