FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

5 Ekim 2011 Çarşamba

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Mal Alış Ve Satışlarında Belge Düzenlemek Zorunda Mıdırlar?

 

 

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Mal Alış Ve Satışlarında Belge Düzenlemek Zorunda Mıdırlar?


 

Basit usulde vergilendirilen mükellefler, faaliyetlerine ilişkin olarak, mal alışları ile giderleri için mutlaka belge alacak, hasılatları için de belge düzenleyip vereceklerdir. Bu mükellefler için 215 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulama 278 no.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile 31.12.2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer)
Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010

3. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği4 ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2011 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

Kaynak: http://www.gib.gov.tr/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi