FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

14 Şubat 2012 Salı

YENİ TTK' DA BAZI MADDELER DEĞİŞECEK, UZATILMA DURUMU OLABİLİR

YENİ TTK' DA BAZI MADDELER DEĞİŞECEK, UZATILMA DURUMU OLABİLİR

Biliyorsunuz Türk Ticaret Kanunu Resmi Gazete’de yayınladığı günden beri ikincil mevzuatı bekliyoruz. Genelde aynı şeyleri duyuyoruz, “esasında her şey hazır yakında yayınlanır”, “hazırlıklar tamamlandı çok kısa sürede yayınlanır.”

Ancak bugün itibariyle yayınlanmış herhangi bir ikinci düzenleme yok.

Oysaki 6103 sayılı “TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN” un 42. maddesi gayet açıktı. Ne diyordu;

“Tüzük ve yönetmelikler
MADDE 42 – (1) Türk Ticaret Kanunu veya bu Kanun uyarınca hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yayımlanır.
(2) Birinci fıkrada öngörülen tüzük ve yönetmelikler yayımlanıncaya kadar, 6762 ve 6763 sayılı kanunlara ya da Türk Ticaret Kanunu ile yürürlükten kaldırılan diğer kanunlardaki hükümlere dayanılarak yürürlüğe konulmuş bulunan tüzük ve yönetmeliklerin Türk Ticaret Kanununa ve bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır, aykırı hükümleri ise usulüne uygun şekilde değiştirilip uygulanabilir.

(3) Birinci fıkrada öngörülen süreden daha kısa bir süre içinde ihtiyaç duyulan düzenlemeler, ikinci fıkrada öngörülen tüzük ve yönetmeliklerde değişiklik yapılarak yürürlüğe konulabilir.”

Bu maddeden hareketle ne diyorduk. Kanun 14 Şubat 2011’de Resmi Gazete’de yayınlandı 14 Şubat 2012’ye kadar her şey belli olur.

14 Şubat 2012 geldi geçti ortada ikincil düzenlemeler yok. Pekiyi söylenenlere göre ilk günden beri hazır olan düzenlemeler niye yayınlanmadı. Bu konuyu masaya yatırdığımızda çarpıcı bir gerçek ile karşılaştık.

İkincil düzenlemeleri çıkaracak kurumlara verilen yetkilere ait maddeler, 6103 sayılı uygulama kanunun kendisi tamamı 01.07.2012’de yürürlüğe giriyordu. Öyleyse bu tarihten önce yapılacak tüm düzenlemeler hukuksal açıdan tabir yerindeyse ölü doğuyordu. Bazı heronlar tarafından dava konusu yapılırsa içinden çıkılamayacak durumlarda kalınabilirdi.

İşte bu sebeple aylardır hazırlanan ikincil mevzuatın yayınlanması için 02 Temmuz 2012 bekleniyor. Geçen gün bir tv programında aynı konu Ünal Tekinalp hocamıza soruldu neden böyle ters bir durumda kalındı dendi.

Ünal hoca olayı açıkladı, “Biz kanunu yazarken kanun yayınlandıktan 6 ay sonra yayınlanır diye yürürlük maddesi yazdık, buna göre de ikincil mevzuat için 1 yıl uygundu, 6 ay içinde kanun yürürlüğe girecek ikinci 6 ayda da ikincil mevzuat yayınlanacaktı. Ancak son dakika heron saldırısı ile yürürlük süresi yaklaşık 1,5 yıla uzatılınca böylesine bir durumla karşılaştık. Bu basit tecrübe bize bile gösteriyor son dakika değişiklikleri yarardan çok zarar getiriyor” dedi.

Şimdi tüm ikincil mevzuat için 02 Temmuz 2012 yi bekleyeceğiz bunun hiç istisnası yok mu var. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1534. maddesinin 1.bendinin 1. cümlesi ;
“Kenar başlıkları metne dâhil olan bu Kanun 1/7/2012 tarihinde; geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddeler ise bu Kanunun yayımı (14 Şubat 2011) ile birlikte yürürlüğe girer.”

Nedir bu geçici 2. ve geçici 3. madde
“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Kamu tüzel kişiliğini haiz Türkiye Denetim Standartları Kurulu kuruluncaya kadar, 397 nci maddede belirtilen Türkiye Denetim Standartları; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile ilişkili bir Kurul tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu olarak belirlenir.

Kurulun, hangi kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacağı ile çalışma usul ve esasları, TÜRMOB tarafından hazırlanacak ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yayımlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Kamu adına denetleyici tüzel kişiliği haiz bir üst kurum kurulup faaliyete geçinceye kadar 400 üncü maddede öngörülen denetçilerin, denetlemelerini bu Kanun hükümleriyle standartlara ve amaca uygun olarak yapmalarını sağlamak için, denetçiler yerinden ve internette, denetleme belgelerine erişim suretiyle ve ayrıca gerekli bilgileri de alarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenir. Bu üst denetimin usul ve esasları 400 üncü madde uyarınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.”

Görüldüğü üzere 02 Temmuz 2012’den önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili ikinci düzenleme yayınlayabilecek tek kurum “Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve Beklenen Açıklama Bugün geldi...(Bağımsız Denetim = SMM lerin Durumu)

Türmob’ un 64.Başkanlar Kurulu Toplantısında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanı Seyit Ahmet BAŞ bol hikayeli,ama kararlı ve kendinden emin,TEK SÖZ SAHİBİ BİZİZ diyen açıklamalarıyla;

1.Bağımsız Denetim Lisansını alacakların SINAVA gireceklerini,(Birilerine Muafiyet varmı açıklama yapmadı)
...
2.Eğitimlerle ilgili;Türmob Başkanı Nail SANLI nın ısrarına rağmen bir açıklama yapmayarak YAPILACAK EĞİTİMLERİ KABUL VE ÖN ŞART OLARAK görmediklerini,

3. TTK nın uzayacağını ve maddelerinin değişeceğini;

4. Bağımsız denetime tabi olacak firmaların Muhasebe ücretlerini zor ödediğini,üstüne birde Bağımsız Denetim Ücretini ödeyemeyeceğini o yüzden KADEMELİ GEÇİŞİ düşündüklerini süreninde sanki uzayacağı gibi net olmamakla beraber ifade etti...

5.Bu Süreçte Kurulun kurulmasıyla SMMM ve YMM lerin bu pastadan yabancılara göre daha fazla pay almasının sağlanması gerektiği bence anlamı çıkacak açıklamalarıyla Brüksel Odaklı yetkilendirmeyle Kurulun tanınacağını ve yetki alacağını, bizlerinde bu sayede Tüm Raporlarımızı dünya ölçütünde kabul gören bir duruma getireceğimiz ve denkliğimiz olacağı ifadelerinde bulunmuştur....

İlgili arkadaşlara duyurulur...
Nevzat Akkaya
ASMMMO Yön. Kur. Üyesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi