FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

9 Mart 2012 Cuma

Sevgili Mükellef Kiradan Kaynaklanan Vergi İadeni Almayı Unutma

Sevgili Mükellef Kiradan Kaynaklanan Vergi İadeni Almayı Unutma

1-GİRİŞ

Mart ayı vatandaşlık görevinin hatırlandığı, devletin sağladığı imkanları kullanarak gelirelde eden  mükellefin bunun bedeli olan vergisini  devletine vermesi gereken ay. Bu ay kira gelirlerinin beyan ayı ve bizim makalemizin konusuda işyeri kira gelirlerindeki özellikli durumu izah ederek  mükelleflerin lehlerine bir durum olan sorumlu sıfatıyla kendisi adına ödenen fazla verginin hangi şartlarda iade alınacağı konusunda bilgilendirme yapmaktır.

2- İŞYERİ KİRASINA AİT ÖZEL DURUM NEDİR

işyerini kiralayan mükellef ödemiş olduğu net kirayı bürütleştirerek kayda almakta , sorumlu sıfatıyla bürüt kira bedelinden %20 oranında gelir vergisi kesinti yapmakta , yapılan kesintiyi muhtasar beyannameyle beyan edip işyeri sahibi adına vergi dairesine yatırmaktadır. Bundan dolayı işyeri sahibi bu ayda vereceği beyannamede 2011 yılına ilişkin olarak aylık brut olarak 8.426-Türk lirasından daha az gelir elde etmişse, kira gelirinden mütevellit vergi ödemesi söz konusu olmayacağı gibi üstelik iadede alabilecektir.Örnek verecek olursak aylık 7.000- türk lirası kira geliri olan mükellef 1.070 türk lirası vergi iadesi alacaktır.

3-İŞYERİ KİRA GELİRLERİNDE İADE TALEBİ NASIL YAPILMALI

İşyeri kira geliri nedeniyle alacaklı çıkan mükellef beyannemesini verdiği vergi dairesine bir dilekce ile baş vurarak “iade” talep etmeleri gerekiyor. Burda hassas bir durum var Vergi dairesi, iadeyi yapabilmek için “stopajların kiracı tarafından yatırılmış olması” koşulunu aramaktadır. Mükellef Vergi dairesince, iade yapılacağının kendisine  tebliğinden itibaren “bir yıl içinde” başvurup parasını alması gerekiyor. Bu süre geçerse, iade yapılmaz.

4-SONUÇ

Bu ay vatandaşlık  haklarımızı ve sorumluluklarımızı tekraren gözden geçirdiğimiz aydır. Vatandaşlık kavramı hak ve sorumlulukları beraberinde taşıyan bir kavramdır. Bu ay içinde kira gelirlerinden eldeedilen gelirlerin beyanı nasıl bir sorumluluksa adımıza yatırılan fazla verginin iyadesini almakta bir hukuki teminat altında olan bir haktır.

Abdullah EKİNCİ
SMMM
abdullahekinci25@gmail.com

http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=1648

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi