FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

4 Şubat 2012 Cumartesi

Anayasa Mahkemesi Kararları

 

Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesinde 6009 sayılı Kanun’la yapılan değişikliğin yürürlük maddesini iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı.

Anayasa Mahkemesinin web sitesinde, Mahkemenin 26.01.2012 tarihli toplantısının gündeminde yer alan, vergi uygulamalarıyla ilgili dosyalar ve sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

.

.

Sıra NoEsas SayısıKonusuİnceleme EvresiVerilen Kararın Sonucu
52011/74İstanbul 2. Vergi Mahkemesi23.7.2010 günlü, 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 62. maddesinin (d) bendinde yer alan “… 1/7/2010 tarihinden geçerli olmak üzere …” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.EsasİPTALİNE

 

6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 62. maddesi yürürlük maddesi olup, bu Kanun’la yapılan bazı düzenlemelerin yürürlük tarihini düzenleyen hüküm iptal davasına konu olmuştur. Maddede geçen “… 1/7/2010 tarihinden geçerli olmak üzere …” ibaresinin iptali sonucu, maddenin (d) bendinde yer alan düzenlemelerin yürürlük tarihi, Kanun’un yürürlük tarihi olmuştur.

İptal nedeniyle yürürlük tarihi değişen düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

1) Takdir Komisyonuna Sevk İşleminin Zamanaşımını Durdurması

Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasının zamanaşımını durduracağı yönündeki düzenleme, Anayasa Mahkemesinin 08.01.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararıyla iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alınarak 6009 sayılı Kanun’la yeni bir düzenleme yapılmış;

— Takdir Komisyonuna başvurulmasının zamanaşımı süresini en fazla bir yıl süreyle durdurması,

— Düzenlemenin, 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (01.08.2010) yürürlüğe girmesi,

öngörülmüştür.

6009 sayılı Kanun’da ayrıca, 01.01.2005 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak, daha önce takdir komisyonuna gönderilmiş olup, takdir edilen matrah üzerinden 31.12.2012 tarihine kadar tarh ve tebliğ edilmeyen vergilerin zamanaşımına uğraması öngörülmüştür. Bu düzenleme de aynı şekilde 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere 01.08.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anayasa Mahkemesinin yukarıda belirtilen 26.01.2012 tarihli kararıyla, özetlenen düzenlemelerin yürürlük tarihini düzenleyen hükümde yer alan “… 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere …” ibaresi iptal edilmiştir. İptal sonrası düzenlemeler Kanun’un yayımı tarihi olan 01.08.2010 tarihinde yürürlüğe girer hale gelmiştir.

İptal kararı sınırlı da olsa bazı işlemleri etkileyebilecek gibi gözükmektedir. Konuyla ilgili daha ayrıntılı açıklama, gerekçeli kararın yayımlanmasından sonra yapılacaktır.

2) Hurdaya Çıkartılan Araçların Vergi ve Cezaları

18.02.2009 tarih ve 5838 sayılı Kanun’la, hurda haline gelen ve çalışma imkânı bulunmayan model yılı 1979 veya daha eski olan araçların hurdaya çıkarılması halinde, bu taşıtlarla ilgili olarak tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının terkin edilmesi öngörülmüştür.

Bu düzenleme, 6009 sayılı Kanun’la yenilenmiş ve uygulamanın 1985 ve daha eski araçlar için yeniden uygulanmasına olanak sağlanmıştır. Düzenleme 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere 01.08.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 26.01.2012 tarihli kararıyla, 6009 sayılı kanun’la yapılan düzenlemenin yürürlük tarihini belirleyen hükmünde yer alan “… 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere …” ibaresi iptal edilmiştir. İptal sonrası düzenleme Kanun’un yayımı tarihi olan 01.08.2010 tarihinde yürürlüğe girer hale gelmiştir. pwc*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi