FACEBOOK TAKİP ETMEK İÇİN BEĞEN

9 Temmuz 2012 Pazartesi

Geçici iş göremezlik ödenekleri, Ziraat Bankası ödenecek / Tahsin Sınav

 

Geçici iş göremezlik ödenekleri, Ziraat Bankası ödenecek

Bilindiği üzere, daha önce PTT Şubeleri aracılığıyla yapılan kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin geçici işgöremezlik ödeneği ödemeleri, 09 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Ziraat Bankası aracılığıyla ödenmeye başlanacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kendisine bağlı olan sigortalılara, iş kazası, hastalık veya meslek hastalığı nedenleriyle işgörememeleri hallerinde geçici işgöremezlik ödeneklerinin ödenmesini yeniden düzenledi. Düzenlemeye göre, 2008'den itibaren PTT şubeleri aracılığıyla yapılan kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin geçici iş göremezlik, emzirme, cenaze, cenaze nakil, yol gideri, gündelik ve şahıs ödemeleri, 9 Temmuz tarihinden itibaren Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak olup; hak sahipleri de geçici işgöremezlik ödeneklerini, T.C. Kimlik Numaraları üzerinden alabileceklerdir.

Geçici işgöremezlik ödeneği, hizmet akdiyle veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların iş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık halleri nedeniyle çalışmaması durumunda veriliyor. Ödeneğe başvuranlarda SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartı aranıyor. Geçici işgöremezlik ödeneği, iş kazası ve meslek hastalıkları ile analık hallerinde birinci günden, hastalık hallerinde ise üçüncü günden başlıyor.

İşgöremezlik ödeneği alınması iş kazası ve meslek hastalığı için herhangi bir süre prim bildirimi ve ödenmesi öngörülmemişken, hastalık ve analık için son bir yılda 90 gün prim bildirimi ve ödenmesi şartı aranıyor. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek geçici işgöremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi kadar. 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalıların iş kazası, meslek hastalığı ya da analık hallerinde geçici işgöremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla, yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödeniyor.

Tahsin Sınav

http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/Default.aspx?i=33141&y=TahsinSinav

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi